Wszelkie materiały i informacje dostępne na tej Stronie chronione są prawami autorskimi. Materiały te są własnością autorki i pozostają pod jej kontrolą lub zostały jej przekazane przez osoby trzecie na podstawie udzielonej licencji. Użytkownik ma prawo pobrania materiałów zamieszczonych na Stronie, lecz jedynie na potrzeby własnego użytku niekomercyjnego, bez udzielenia stosownej licencji nie może publikować treści w internecie, nawet w sytuacji w której te treści zostaną podpisane.

Użytkownik nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek modyfikacji pobranych materiałów oraz zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz innych chroniących je praw. Zabrania się powielania, udostępniania, pobierania, rozpowszechniania, modyfikowania, odtwarzania, ponownego publikowania i przekazywania jakichkolwiek danych, tekstów lub dokumentów znajdujących się na tej Stronie w jakimkolwiek innym celu. Stanowczo zalecamy, aby przed zamieszczeniem na naszej Stronie jakichkolwiek materiałów należących do osób trzecich uzyskać od nich na to odpowiednią zgodę (np. treści pochodzące z innych witryn, artykuły, linki, teksty, ilustracje, filmy video etc.) ze względu na to, że większość materiałów opublikowanych przez osoby trzecie jest w podobny sposób objęta prawami autorskimi lub inną formą ochrony prawnej.